Interbusca

Diccionarios Traducir de Inglés a Francés > traduciendo "a few of us"

Traducción de  "a few of us" en el diccionario de Inglés a Francés
A few of us: quelques uns d'entre nous

Traductor

© 2004 - 2019 - Hispanetwork Publicidad y Servicios, S.L.

Traductor - Diccionario de Inglés Francés - Traducción de a few of us